Mágikus testiskolázás (VIII.):

 

Ha a mágus minden eddigi mágikus testiskolázás gyakorlatot uralja, akkor ezen a téren nem szorul többé különösebb tanításra. Ezért a mágikus testiskolázás további fejezeteiben a lehetséges gyakorlatokhoz szolgálok útmutatással. A következőkben egy olyan befolyásoló módszerrel fogunk foglalkozni, melyet a mágus az elemek által önmaga és mások befolyásolására fordíthat.

   Az eddigi mágikus szellemi, lelki és testi gyakorlatokat azonban soha, egyetlen alkalommal se mulassza el végezni, mert az rendkívül meggátolná szellemi érettségének kifejlődésében, sőt elhanyagolásuk olyan veszélyeket rejt magában, ami jóvátehetetlen károkat okozhat testi, lelki és szellemi fejlődésében.

   Végezze lankadatlan szorgalommal az eddigi gyakorlatokat, és rendíthetetlen bizalommal a felettünk őrködő, Akasha elvben lakozó legmagasabb és legfelfoghatatlanabb szellemi erő iránt. A mágikus irodalomban számtalan irtózatos példa tanúskodik arról, hogy aki a mágikus úton elindult, és útközben megállt vagy visszahőkölt, a hermetikus tanításokban bizonytalankodni és kételkedni kezdett, annak nem csak a szelleme, elméje, hanem a teste is e kételkedés sötét és feneketlen szakadékába zuhant, mígnem az asztrál világ démonainak örök martalékává vált.

   Ezért nem győzöm a hermetikus úton járó tanítványt elégszer és nagyon óva inteni, hogy mindig a nemes és tiszta, felfelé vezető úton haladjon, hogy a megtisztulás és erő-uralás célját elérje.