Mágikus befolyásolás az elemek által:

 

Az elemeknek megfelelően négy módszer jön számításba, tekintet nélkül arra, hogy saját magunk vagy más személyek befolyásolásáról van szó. Ezek a következők.

1. TŰZ – elégetés által

2. LEVEGŐ – elpárolgás által

3.VÍZ – elkeveredés által

4. FÖLD – elrothadás által

   Az elemeken keresztül történő befolyásolási lehetőségek száz és száz változatát lehetne felsorolni, könyveket lehetne megtölteni velük. A mágusnak azonban ennyi elegendő lesz.

   Ez a négy módszer az anyagi világ asztrál matricájának legkifinomultabb síkján hat, és az elemeket arra készteti, hogy hatásukat mindig ott fejtsék ki, ahol a mágus – közvetett módon – engedi. Ha egy ember befolyásolásáról van szó, akkor az elemek analógiájuk szerint hatnak az asztrál- és az anyagi test közötti összekötő anyagra. A mágus, aki az elemeket minden síkon uralja, nélkülözni tudja ezeket a módszereket, mivel közvetlen behatás által is ugyanilyen gyorsan és biztosan eléri célját. Néha azonban a legnagyobb mágus is alkalmazza az alacsonyabb erőket, mivel a legmagasabb és a legalacsonyabb erők is egyaránt szolgálnak és engedelmeskednek neki. Kevésbé érett mágusok viszont szívesen alkalmazzák ezeket az alacsonyabb szintű gyakorlatokat, hogy kívánságaikat megvalósítsák, mivel ezek az erők vakon engedelmeskednek a mágus akaratának, aki őket uralni képes. Két példával világítom meg, mihez jók ezek az alacsony erők.

   Tegyük fel, hogy egy mágiában kevésbé jártas tanuló egy magasabb fokozatú testvérhez fordul segítségért, mert a legjobb igyekezete mellett sem képes egy szenvedélyt, öröklött hajlamot vagy hasonlót leküzdeni, de legalábbis túl sok időt kellene arra fordítania, hogy szenvedélyét leküzdje és kiegyensúlyozza magát. Az érettebb testvérnek megvan a lehetősége, hogy a szenvedélyt befolyásoló elemre hatást gyakoroljon, és vagy legyengítse a tanítványt befolyásoló elem negatív formáját, hogy ez által a tanítvány a szenvedélyét könnyen leküzdhesse, vagy teljesen feloldja az elem befolyását.

   Második példa: tegyük fel, hogy a mágusnak hosszú ideje tartó betegséget kell kezelni. Néhány közvetlen kezelés nem volna elegendő, hogy a betegséget leküzdje, a gyakori ismételgetés pedig időpazarló volna. Ebben az esetben is szolgálhatnak a mágusnak segítőként az ilyen erők. Sok ilyen és hasonló eset lehetséges. A mágus minden erőt a szolgálatába állít, melyet ismer. „A tisztának minden tiszta marad” álláspont alapján az a fontos, hogy szándéka és mozgatói tiszták és őszinték legyenek. A mágusnak, mind a négy módszer esetében, a hatás időre meghatározására három lehetőség van: azonnali; időben korlátozott, determinált; és tartós hatás, mely felújítás hiányában idővel lanyhul, végül egészen kialszik.